کاشت حرا به مناسبت هفته محیط زیست .  شهرستان گناوه با حضور مدیرکل محیط زیست استان بوشهر، امام جمعه و فرماندار  محترم شهرستان گناوه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و فعالین محیط زیست شهرستان گناوه ودیگر همراهان

کاشت حرا به مناسبت هفته محیط زیست . شهرستان گناوه با حضور مدیرکل محیط زیست استان بوشهر، امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان گناوه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و فعالین محیط زیست شهرستان گناوه ودیگر همراهان

نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد