افتتاح فاز اول مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی عسلویه

نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد