اطلاع رسانی عمومی جهت مقابله با زنده‌گیری بازهای شکاری

اطلاع رسانی عمومی جهت مقابله با زنده‌گیری بازهای شکاری

مطابق با اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و همانطور که تجربه نشان داده حضور و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست ضامن بقای آن است. از طرف دیگر همزمان با افزایش حساسیت عمومی به امر حفاظت از محیط‌زیست، اهمیت آگاهی بخشی عمومی نیز بیش از پیش مشخص شده است. بر همین اساس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه با پیگیری و تعامل با شهرداری های بندر گناوه و بندر ریگ بنرهای محیطی با موضوع آغاز فصل زنده‌گیری بازهای شکاری و جرایم مربوطه در میادین اصلی شهر نصب نموده است.
نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد