خدمات قابل ارائه به مراجعین


ردیف محیط زیست طبیعی قوانین و مقررات مدت زمان انجام خدمت
1
 مجوز معادن ( استقرار ، اکتشاف یا بهره برداری )
درخواست به محیط زیست درباره متقاضیان که مجوز معادن می خواهند ارجاع می شود
دفتر فنی استانداری : معادن شن و ماسه ای رودخانه ای – استعلام از امو رآب ، رونوشت به محیط زیست
صنایع معادن : اگر معادن سنگ لاشه ، شن و ماسه و موارد مشابه
ثبت نامه در دبیرخانه و ارجاع به معاونت محیط طبیعی 
بسته به اینکه معدن در کدام شهرستان واقع باشد به شهرستان مربوطه ارجاع شود .
جواب بازدید از معدن به محیط زیست بوشهر ارجاع می شود
جواب استعلام به صنایع معادن یا دفت رفنی استانداری ارجاع می شود .
2
مجوز پرورش پرندگان یا پستانداران
استعلام از جهاد کشاورزی ارجاع می شود به محیط زیست
در دستورالعمل های مرتبط با پرورش پستانداران و پرندگان کلیه ضوابط و مدارک مورد نیاز قید شده است .
طبق آخرین تنفیذ اختیارات صدور مجوز پرورش پرندگان و پستاناران غیر حمایتی مانند کبک با اداره کل استان و در موارد پرندگان و پستانداران حمایت شده مانند آهو و هوبره مجوز از طریق سازمان محیط زیست صادر می شود
3
بازدید از موزه :
مراجعه متقاضی به دبیرخانه اداره کل و تحویل درخواست بازدید – درخواستهای اتوماسیونی مستقیماً به دبیرخانه می رود )
درخواست بازدید از طریق دبیرخانه به مدیر کل یا معاون مربوطه ارسال م یگردد
نوبت بازدید توسط مسول موزه تعیین می شود . ( بازدید از موزه در روزهای فرد انجام می پذیرد )
4
مراحل صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاح ساچمه زنی
مراجعه متقاضی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه ( متقاضیان شهرستان بوشهر به اداره کل )
تکمیل فرم تقاضای صدور دفترچه شناسایی شکارچیان در واحد صدور پروانه ادارات تابعه ( در اداره کل فرم مذکور در بایگانی موجود می باشد )
تحویل فرم مذکور و مدارک ذیل به واحد صدور دفترچه
تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی ( در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه توضیحات )
تصویر کارت ملی پشت و رو
اصل و تصویر جواز حمل سلاح
فیش بانکی به مبلغ 55000 ریال ساچمه زنی و 165000 ریال گلوله زنی واریزی به حساب صدور دفترچه شناسایی شکارچیان و بانک ملی به حساب شماره 2170601053002 
ضمناً مدت زمان صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ارسالی از ادارات تابعه حدود 1 هفته می باشد .در اداره کل در صورت حضور مسئول صدور دفترچه یکروزه می باشد .
5
صدور و فروش پروانه عادی شکار پرندگان وحشی غیر حمایت شده
مراجعه متقاضی به واحد صدور پروانه در یکی از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها ( اداره کل متقاضیان شهرستان بوشهر )
واریز فیش بانکی به حساب صدور پروانه عادی شکار و ارائه مدارک ذیل
دفترچه شناسایی شکارچیان ساچمه زنی – اگر داشته باشد – اگر نداشته باشد باید صدور دفترچه شکار صورت گیرد
تصویر صفحه اول شناسنامه
اصل و تصویر جواز حمل سلاح
1 قطعه عکس 4* 3 جدید
6
مراحل صدور پروانه های صید ماهی با تور
مراجعه متقاضی به یکی از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها
ارائه درخواست کتبی
کپی شناسنامه و کارت ملی
فیش بانکی
2 قطعه عکس 4*3
لازم به توضیح است تور صیادی متقاضی باید دارای شرایط ذکر شده در دستورالعمل صور پروانه صید ماهی با تور باشد .
7
الف صدور مجوز پروانه های ورود و خروج جانوران وحشی
1-مشخصات کامل و شغل و نشانی وارد کننده
2- نام کشور صادر کننده یا صادر کننده مجوز و مرز خروجی
3- نام دقیق و علمی گونه یا گونه های مورد نظر جهت ورود و در صورت لزوم نام زیر گونه
4-تعداد و سایر مشخصات گونه ها از جمله شن ، جنسیت ، علایم ویژه ، وضعیت پرورش ( دست آموزیا وحشی )
5-تعداد بسته ها و محموله های حاوی گونه ها
6-وسیله حمل و نقل و نام شرکت حمل کننده به کشور و تعیین مرز ورودی
7-قصد از ورود گونه به کشور : نگهداری در باغ وحش ، مقاصد علمی و تحقیقاتی ،‌ورود موقت برای سیرک ، مفاصد تجاری ( خرید و فروش ) ، نگهداری دراماکن خصو صی برای نگهداری د رکلکسیون ( برای گونه های غیر زنده و تروفه ها ) ، ارائه برای نمایشگاهها و غیره .
8-ارائه مجوز با تایید اداره سایتس کشور مبدا (‌اعم از کشور صادر کننده یا کشور صادر کننده مجدد ) و یا ارائه گواهی تایید شده مبنی بر اینکه مجوز پروانه های سایتس متعاقباً صادر و به ایران ارسال خواهد شد .
9-اگر وارد کننده از طرف شرکت یا شخصی ثالثی گونه مورد درخواست را وارد می کند ، مشخصات و نشانی کامل سفارش دهنده در ایران
10-نام موسسه و یا سازمان فروشنده یا واگذارنده گونه ها در کشور مبدا
11-تایید از سازمان دامپزشکی کشور مبدابر سالم بودن گونه ها زنده
12-نشانی کامل نگهداری حیوانات
13-ارائه مدارکی دال بر قابلیت و صلاحیت نگهدارندن جهت اطمینان از این که گونه های وارده شده در شرایط مناسب زیست خواهند نمود.
 
ب- مدارک لازم برای صدور یا صدور مجدد گونه های زنده :
شمخصات کامل ، شغل و نشانی صادر کننده
نام کشور وارد کننده گونه ها ( کشور مقصد )
نام دقیق علمی گونه یا گ.نه های مورد نظر و مشخصات کامل آنها از جمله سن و جنسیت
ارائه مدارک دال بر این که گونه یا گونه های مورد نظر به طریق قانونی تحصیل شده اند . در صورتیکه متقاضی قصد مجوز گونه را داشته باشد ، نیاز به ارائه مدارک قانونی ورود گونه به کشور می باشد 
محل و مشخصات کامل و طریقه بدست آوردن گونه ها در صورتی که مستقیماً از طبیعت تحصیل شده باشند
وسیله حمل به کشور مقصد مرز و گمرک خروجی
قصد از صدور ، صدور مجدد گونه به نحو مذکور در بند 7 ماده 9
نام موسسه یا سازمان یا شخص تحویل گیرنده در کشور مقصد
8
صدور پروانه شکار چارپا ( کل و بز )
مراجعه متقاضی به یکی از ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها
ارائه دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاح گلوله زنی
ارائه اصل و کپی جواز حمل سلاح گلوله زنی
ارائه فیش بانکی
1 قطعه عکس 4*3
تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی 

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::