خدمات قابل ارائه به مراجعین


ردیف محیط زیست انسانی قوانین و مقررات مدت زمان انجام خدمت
1
مجوز استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی
 
1-ارائه استعلام از سایر سازمانهای ذیربط به اداره کل محیط زیست
2-ثبت استعلام در دبیرخانه
3-ارسال نامه به دفتر مدیریت یا معاونت جهت ارجاع به بخش کارشناسی
4-بررسی نامه توسط کارشناسی مربوطه
5-استعلام مربوط به شهرستان بوشهر باشد موضوع استعلام توسط کارشناس اداره کل بررسی می گردد و چنانچه مربوط به شهرستان های استان باشد نامه جهت بررسی به شهرستان ارسال می شود و پس از بررسی مجدداً به اداره کل ارجاع می شود .
6-اعلام نظر پس از بازدید کارشناسی توسط کارشناس مربوط
7-تعیین تعرفه کارشناسی و پرداخت آن به شماره حساب و ارائه فیش به کارشناسی مربوطه 2170601052004
8-تکمیل پرسشنامه متقاضی
9-ارائه پوشه و گیره جهت تشکیل پرونده
10-ارائه پاسخ نهایی به مرجع استعلام کننده
11-چنانچه در مورد نظر کارشناسی منفی باشد نیاز به انجام مراحل 7 و 8 و 9 نمی باشد .
12- فرآیند فوق برای هر دو حالت استقرار و بهره برداری واحدهای صنعتی و خدماتی تکرار پذیر می باشد .
1 روز
2
مراحل اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد
1-    ارائه درخواست آزمایشگاه معتمد به اداره کل محیط زیست دفتر مدیریت( معاونت )
2-    ثبت درخواست آزمایشگاه معتمد در دبیرخانه
3-    ارائه فرمت از طریق سایت اداره کل محیط زیست
4-    تکمیل فرم توسط متقاضی
5-     ارسال فرمها به اداره کل محیط زیست
6-     بازدید کارشناسان از محل آزمایشگاه و ارزیابی در صورت تایید ارائه سایر مدارک ازطرف  متقاضی به اداره کل محیط زیست
7-    ارائه نمونه های آزمایشگاهی جهت ثبت از طرف اداره کل یا سازمان حفاظت محیط زیست به متقاضی
 تایید صدور گواهینامه از طریق اداره کل حفاظت زیست
15 روز
3
درخواست کارآموزی آزمایشگاه اداره کل
1-    ارائه درخواست کتبی کارآموزی از موسسه مربوط
2-    دبیرخانه(ثبت و شماره نامه ) ارجاع به معاونت محیط انسانی
3-    ارجاع به دفتر مدیریت
4-    ارجاع به مسئول امور اداری
5-     معرفی به آزمایشگاه اداره کل محیط زیست  
6-     معرفی به حراست
7-    گذراندن دوره کارآموزی و اتمام دوره
8-    تایید مسئول آزمایشگاه اداره کل محیط زیست
9-     صدور گواهی بوسیله مسئول امور اداری
1 روز
4
مجوز ترخیص کالای غیر مخرب لایه ازن
1-    ارائه نامه رسمی از گمرک  همراه با مشخصات کالا
2-    ثبت نامه در دبیرخانه
3-    ارجاع نامه به دفتر مدیریت
4-    اقدام آزمایشگاه
5-    توضیح لازم توسط نماینده لایه ازن
6-    آوردن نمونه کالا
7-    ارزیابی توسط نماینده لایه ازن
8-    جواب نامه توسط نماینده لایه ازن
9-    ارجاع جواب نامه به دفترمدیریت
ارائه پاسخ نامه توسط دبیرخانه
1 روز

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::