فهرست کلیه مدیران

فهرست کلیه مدیران به همراه شماره تلفن

همراه

نمابر

تلفن

نام مسئول

نام واحد

09171712239

33537043

33537063

حسین دلشب

بوشهر

09171783834

34254304

34254303

صادق پور سالم

دشتستان

09171783834

33144770

33149355

محمد تولیده

گناوه

09173777846

35224877

35225099

عبدالحسن حاجیانی

تنگستان

09171700773

35326650

35323160

مصطفی رشیدی

دشتی

09171746282

35427610

35427610

عبدالله نجفی

دیر

09173722870

37227628

37226261

احمد آذریار

کنگان

09177773585

33822323

33822323

مرتضی مخلوعی

خارک

09177728912

37632898

37632898

محمد تقی محمدی

جم

09173745851

37257256

37257257

سالم احمدی زاده

نایبند

09171755545

33427170

33427170

حسین دست پاک

حله

09170814899

لطفی اله ثقفی

خاییز

09176442575

34342655

34340655

مهرداد نوروزی

کلمه

09177771030

35452270

35456270

نجف جمشیدی

مند

09171797261

37264919

مصطفی موذنی

عسلویه

 
امتیاز دهی
 
 

 
:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::