بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهرستان تنگستان و منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش و شاهزاده ابراهیم

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهرستان تنگستان و منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش و شاهزاده ابراهیم

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در این بازدید مدیرکل با همیاران محیط زیست در روستای سمل دیدار و گفتگو کردند، همیاران مسائل و مشکلات خود را بیان نمودند و در پایان فرهاد قلی نژاد ضمن تقدیر و تشکر از همیاران نسبت به لزوم استقرار یک دستگاه کانکس به صورت موقت و همچنین احداث آبشخور در منطقه مباحثی را مطرح نمودند.
نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد