بازدید ریاست حراست و یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از پارک ملی دریایی نایبند و تاکید بر حفاظت از اراضی ملی

بازدید ریاست حراست و یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از پارک ملی دریایی نایبند و تاکید بر حفاظت از اراضی ملی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مصطفی موذنی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه در این خصوص گفت: در این  بازدید از عرصه های ساحلی و خشکی و اراضی تصرف شده و یا تغییر کاربری شده مثتسنیات بازدید بعمل امد در راستای حفاظت از محیط زیست طبیعی و مقابله با زمین خواری گزارشی ارایه گردید و مقرر گردید معضلات و مشکلات این حوزه جمع‌بندی و به استان اعلام گردد در این ارتباط  بر تلاش جهت حفاظت از گنجینه طبیعی و ارزشمند پارک ملی دریایی نای بند تاکید گردید
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها