177592 هکتار از عرصه های ملی استان به عنوان مناطق چهارگانه به اداره کل محیط زیست تحویل داده شد

177592 هکتار از عرصه های ملی استان به عنوان مناطق چهارگانه به اداره کل محیط زیست تحویل داده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر/ روز ششم اردیبهشت ماه 1400 در جلسه مشترک مدیران کل و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست استان بوشهر، نقشه محدوده مناطق چهارگانه از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شد.

غلامرضا منتظری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در تشریح اهداف و اهمیت این اقدام بیان داشتند: به دلیل گستردگی مناطق جنگلی، مرتعی، بیابانی، کوهستانی تحت اختیار و مدیریت این اداره کل و باستناد قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، قسمت هایی از اکوسیستم های طبیعی و منحصربفردا ستان در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست تحت مدیریت و حفاظت آن سازمان قرار می گیرد. مهندس منتظری در ادامه افزودند: امروز 6 منطقه تحت عناوین منطقه حفاظت شده مند، منطقه حفاظت شده حله، منطقه حفاظت شده کوه بیرمی، پارک ملی دریایی دیر- نخیلو، پارک ملی دریایی نایبند و اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده می شود تا اقدامات حفاظتی و مدیریتی قانونی در آنها اعمال شود.

فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز تاکید کردند: به منظور اجرای بهتر وظایف قانونی و نظارتی و کنترل تصرفات در عرصه مناطق چهارگانه، نقشه این مناطق از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تحویل گرفته شده تا با هم افزایی و اقدامات مشترک سازمانی به حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی پرداخته شود.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها