معرفی شغل مهندسی شیمی توسط آقای دکتر احمد بحرینی کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان در بستر شبکه شاد برای دانش آموزان به مناسبت هفته معرفی مشاغل

معرفی شغل مهندسی شیمی توسط آقای دکتر احمد بحرینی کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان در بستر شبکه شاد برای دانش آموزان به مناسبت هفته معرفی مشاغل

نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها