پاکسازی همزمان سواحل در سطح ایران - ساحل بوشهر

پاکسازی همزمان سواحل در سطح ایران - ساحل بوشهر
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  پاکسازی همزمان سواحل در سطح ایران - ساحل بوشهر - ساحل جفره برگزار می شود.
مکان: بوشهر، پلاژ جفره   
زمان: سه شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۹:۳۰  صبح
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها