انتشار بروشور تهیه شده  توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برای طرح آموزشی صیادان

انتشار بروشور تهیه شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برای طرح آموزشی صیادان

در این طرح صیادان و جوامع ساحلی با اهمیت محیط زیست دریایی، تنوع زیستی دریا و سایر عوانل موثر در حفاظت محیط زیست دریایی آشنا نی شوند
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها