شرکت های نفتی باید برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) تدوین و ارایه نمایند

شرکت های نفتی باید برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) تدوین و ارایه نمایند

فعالیت های نفتی در حوزه خشکی و دریا معمولا آلودگی هایی داشته که موجب آلودگی های آب و خاک و هوا می گردد و رعایت ملاحظات زیست محیطی در جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست ضروری است .
فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر می گوید: هر نوع فعالیت در طبیعت باید با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست باشد تا موجب خسارت به طبیعت و محیط زیست نشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین می گوید: فعالیت های نفتی اعم حفاری چاه ها، بهره برداری و انتقال نفت و محصولات آن اگر بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و جلوگیری از اثرات نامطلوب باشد موجب آِلودگی های شدید در محیط زیست میگردد که وفق قوانین و مقررات باید ملاحظات زیست محیطی رعایت و ضمن ارزیابی زیست محیطی ،باید اقدامات پیشگیرانه انجام و مجوزهای لازم قبل از هرگونه فعالیت از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود‌.استان بوشهر نیز بدلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از استان هایی است که باید در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این راستا همه شرکتهای نفتی مستقر در استان ملزم شده اند برنامه مدیریت زیست محیطی خود را در راستای انجام الزامات و ملاحظات زیست محیطی و پیشگیری و رفع آلودگی های محیط زیست ارائه که خوشبختانه برنامه مدیریت زیست محیطی برخی شرکت ها همانند زاگرس جنوبی (زیرمجموعه شرکت نفت مرکزی) تدوین و تصویب شده است و اقدامات آن در حال انجام است .و سایر شرکت ها نیز در استان بوشهر در حال تدوین هستند.
در برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) با توجه به وضع موجود و آلاینده ها، راهکارهای اصولی رفع و کاهش و پیشگیری آلودگی ها پیش بینی و برنامه زمان بندی آن مشخص می گردد و این برنامه از راهکارهای مدیریتی مطلوب در حفاظت از محیط زیست است
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها