مطالبه خسارتهای وارده به دریا ناشی از فعالیتهای نفتی در بوشهر درحال انجام است

مطالبه خسارتهای وارده به دریا ناشی از فعالیتهای نفتی در بوشهر درحال انجام است

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فعالیتهای نفتی آلوده زا موجب خسارت فراوان به محیط زیست، طبیعت و تنوع زیستی می گردد. و باید صنایع و شرکتهای نفتی استانداردها و ضوابط زیستی را رعایت کنند.
فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: خسارتهای وارده به اکوسیستم دریا، سواحل و تالابهای استان ناشی از تخلیه فاضلاب برخی از صنایع نفت و گاز که در سالهای گذشته رخ داده، محاسبه و با ارائه دادخواست های حقوقی،اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خسارتهای وارده به تنوع زیستی و اکوسیستم دریایی و تالابها را مطالبه نموده است. و باید به میزان خسارت وارده شرکتهایی که ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را رعایت ننموده اند نسبت به بازسازی اکوسیستم و جبران خسارت اقدام نمایند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین گفت: کلیه شرکتها و صنایع وفق اصل پنجاهم قانون اساسی مکلف هستند ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را رعایت و از تخلیه فاضلاب آلوده و هرگونه آلودگی خودداری نمایند.
شایان ذکر است اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر وفق قوانین و مقررات در صورت هرگونه آلودگی محیط زیست مراتب را ضمن اعمال مهلت رفع آلودگی پیگیری نموده است.
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها