رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد استان بوشهر شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد استان بوشهر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بازديد از مناطق تحت مديريت، صنایع و همچنین ديدار با کارکنان محیط زیست استان بوشهر، وارد این استان شد.
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها