یکشنبه های خبری روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

یکشنبه های خبری روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

برگزاری نشست های خبری حوزه محیط زیست یکشنبه هر هفته بصورت مجازی برای خبرنگاران
بوشهردارالحماسه موج و مُجرا

روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها