فراخوان شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 1400

فراخوان شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 1400

در نظر است به منظور شناسایی، جمع¬آوری و طبقه¬بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال همزمان با روز جهانی تالابها (2 فوریه 2022 میلادی مصادف با 13 بهمن 1400) برگزار گردد. همچنین به منظور قدر دانی از اقدامات شایسته و زحمات بی شائبه حافظان  تالابهای کشور، برنامه انتخاب و تقدیر از محیط بانان نمونه تالابی نیز همراستا با برنامه فوق برگزار می گردد. در این بخش از رقابت، محیط بانان نمونه تالابی همزمان با روز جهانی تالابها معرفی و از ایشان قدردانی می گردد. مهلت ارسال مدارک (فرم ذیل) تا 25 دی ماه 1400 می¬باشد.
جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء خواهد شد. شرایط  شرکت در این رویداد به شرح ذیل می باشد.
 
فرم داوطلبان شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب

داوطلب شرکت به عنوان:
 • شخص حقیقی
 •  نماینده مرجع حقوقی           (نام ارگان ذکر گردد)
 • نام و نام خانوادگی
 • میزان تحصیلات
 • تلفن تماس و نشانی
 • لطفا رزومه کاری خود را به همراه فرم درخواست ضمیمه فرمایید.
 • فعالیت خود را مرتبط با کدام بخش مسابقه می بینید (لطفا یک بخش را مشخص نمایید):
  تحقیقاتی-مطالعاتی                 اجرایی                     مشارکت مردمی    

مشخصات پروژه / اقدام شاخص انجام شده در زمینه حفاظت و مدیریت تالاب‌ها
 • یکی از فعالیتهای شاخص خود مرتبط با موضوع حفاظت و مدیریت تالاب را شرح دهید. (حداکثر 500 کلمه)
 • دستاوردهای اصلی  این اقدام را نام ببرید. (حد اکثر 300 کلمه)
 • کدام ویژگی‌ها فعالیت شما را متمایز و حائز شرایط قهرمان تالابی می‌نماید.
 • لطفا مستندات مربوطه به پروژه و فعالیت‌های تالابی (عکس، فیلم، گزارش، کتاب و ....) را پیوست نمایید
شرایط شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب:

-    در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اقدامات انجام شده در 5 سال اخیر (دی ماه 1396 لغایت دی ماه 1400) مورد پذیرش می باشد.
-    در دو بخش فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی تنها اشخاص حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد می باشند.
-    در بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد می باشند.
-    اشخاص حقیقی و حقوقی که طی 5 سال گذشته عنوان قهرمان تالاب را اخذ نموده اند، واجد شرایط شرکت در این رقابت نمی باشند.
-    در بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی ارسال اصل مقالات، کتاب و ... الزامی می باشد.
-    در بخش فعالیتهای اجرایی، دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی نامه) از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه الزامی می باشد.
-    در بخش مشارکت های مردمی، دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی نامه) از سوی شبکه تشکل های زیست محیطی استان مربوطه الزامی می باشد.
بدیهی است به درخواست هایی که واجد شرایط فوق الذکر نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارسال مدارک تا 25 دی ماه 1400 می¬باشد. فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها 13 بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تندیس قهرمان تالاب و جوایزی اهداء خواهد گردید. 

 
فرم داوطلبان شرکت در برنامه انتخاب محیط بان نمونه تالابی
مشخصات داوطلب شرکت کننده:
 • نام و نام خانوادگی
 • میزان تحصیلات
 • رشته تحصیلی
 • تلفن تماس و نشانی
 • لطفا رزومه کاری خود را به همراه فرم درخواست ضمیمه فرمایید.
 • تالاب محل خدمت

مشخصات پروژه / اقدام شاخص انجام شده در زمینه حفاظت و مدیریت تالاب‌ها
 • یکی از فعالیتهای شاخص خود مرتبط با موضوع حفاظت و مدیریت تالاب را شرح دهید. (حداکثر 500 کلمه)
 • دستاوردهای اصلی  این اقدام را نام ببرید. (حد اکثر 300 کلمه)
 • کدام ویژگی‌ها فعالیت شما را متمایز و حائز شرایط محیط بان نمونه تالابی می‌نماید.
 • لطفا مستندات مربوطه به فعالیت‌های تالابی (عکس، فیلم، گزارش، کتاب و ....) را پیوست نمایید.

لطفاً اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان-ساختمان تحقیقات- طبقه سوم  - معاونت محیط زیست دریایی و تالابها- دفتر حفاظت و احیاء تالابها و آدرس پست الکترونیک wetland.bureau@doe.ir  ارسال نمایید.در صورت هرگونه سوال با شماره 09362155349 آقای دکتر حاتمی تماس حاصل نمایند.
 
نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها