پیام تبریک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس 1401

پیام تبریک مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس 1401

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، پیام فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس 1401 به شرح زیر صادر گردیده است:
توجه عمیق به اهمیت زیستی خلیج فارس، همواره جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشته تا در تمام سیاستگذاری های خویش به عنوان یک نقطه کانونی به آن توجه نماید و که این اهمیت عمیق و ژرف از ذات و هستی ارزشمند خلیج فارس نشات می گیرد. خلیج فارس؛ شاخابی سراسر نشاط و برکت است که نام آن غیرت و تعصب ایرانی را برمی انگیزد و لرزه بر پیکر دشمن می اندازد .خلیج فارس فقط یک آبراهه بین المللی نیست بلکه خلیج همیشه فارس یک جغرافیای شور، نشاط، تعصب و غیرت ایرانی است. خلیج فارس یک هویت تاریخی و باستانی است که ذره ذره آن با خون و رگ ایرانیان پیوند یافته و همیشه تا همیشه خلیج فارس خلیج ایرانی بوده و خواهد بود .
خلیج فارس علاوه بر اهمیت استراتژیک منطقه ای و بین المللی و اهمیت اقتصادی ،یک اکوسیستم پویا و زنده است که تنوع زیستی غنی و ارزشمندی دارد که در اقتصاد  و معیشت ساحل نشینان تاثیر مستقیم دارد. امروز حفاظت از اکوسیستم  خلیج فارس وفق قوانین و مقررات در راستای پیشگیری از تخریب و آلودگی های محیط زیست آن یک ضرورت مهم و یک وظیفه همگانی است .همه باید دست در دست هم در حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند بکوشیم .روز خلیج فارس یادآور رشادت ها و دلاوری شهدا و حافظان مرزهای آبی و خشکی کشور و اهمیت آن و وظیفه ما در قبال حفاظت از این آبراهه ایرانی و  همانا حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است. این روز بزرگ بر همه ایرانیان بویژه ساحل نشینان خلیج همیشه فارس خجسته باد .

فرهاد قلی نژاد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
نسخه قابل چاپ
سال 1401:  تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین