راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل غاصب

راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل غاصب

نسخه قابل چاپ
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید