اخبار برگزیده

.

سمن های زیست محیطی استان بوشهر

                                                                                                                                                      سمن های محیط زیست استان بوشهر

                                                                                                                                                                                

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

1

حیات سبز لیان

رضا پرتوی سنگی

ثبت شده

1383

استانی

آموزش محیط زیست

400

بوشهر

09173710270

Reza_prt82@yahoo.com

2

یاوران توسعه سبز

نوید مهدی زاده دوانی

ثبت شده

1384

استانی

محیط زیست شهری

100

بوشهر

09177745662

3

فرهنگسازان محیط زیست

سعیده مهدی زاده

ثبت شده

1393

شهرستان دشتستان

آموزش محیط زیست

300

برازجان پژوهشگاه متقین

09177756296

4

محیط زیست بوشهر

کیامرث بارگاهی

ثبت شده

1379

استانی

آموزش محیط زیست

100

شبانکاره

09173729086

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

5

یاوران طبیعت و حیات وحش دیزاشکن

علی فرخنده

ثبت شده

شماره

شهرستان تنگستان

حیات وحش

200

اهرم- دهیاری روستای یمل

09177720216

6

سبزاندیشان زن نواندیش

سیده مهدیه امیری دشتی

درحال ثبت

-

استانی

توسعه پایدار

200

بوشهر- خیابان عاشوری

09171736075

Sz.amiri@yahoo.com

7

توسعه پایدار نایبند

غانم فرح

ابراهیم قاضی

ثبت شده

شماره

شهرستان کنگان

توسعه پایدار

100

عسلویه- اداره محیط زیست

09128664088

Ghazi-1361@yahoo.com

8

حامیان کوه سیاه

علی شریفی

ثبت شده

1395

شهرستان دشتستان

حیات وحش

200

بوشکان

09173761844

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

9

باور زمین

حسین قاسمی

روح اله صفایی

ثبت شده

1394

شهرستان کنگان

آموزش محیط زیست

100

کنگان-

09177767500

10

یاوران سبزاندیش طبیعت

غلامرضا نعمتی

ثبت شده

1394

شهرستان گناوه

حیات وحش

300

گناوه

09171787123

Natureaid94@gmail.com

11

پرونگ سبز

حسن محدث زاده

ثبت شده

1394

شهرستان دیر

آموزش محیط زیست

200

آبدان

09171743813

12

محیط یاران جوان

شبیر فکوریان

ثبت شده

1394

شهرستان جم

جوانان و محیط زیست

100

جم

09164481230

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان  بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

13

نبض زمین

اسما نورانی

ثبت شده

1393

استانی

آموزش محیط زیست

300

کنگان- مدرسه پیش دبستانی محیط زیست

09173745631

14

سوکا

محسن خیراندیش

درحال ثبت

1395

شهرستان دیر

محیط زیست شهری

200

دیر- خانه سمن ها

09179716151

15

شول سبز

آرش بهزادی

ثبت شده

1395

شهرستان گناوه

توسعه پایدار روستایی

100

روستای شول

09179720061

16

امید آیندگان

ملیحه ده بزرگی

درحال ثبت

1395

شهرستان بوشهر

محیط زیست دریایی

100

جزیره خارک

09138996684

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان  بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/  مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

17

سبزینه کلمه

نوذر صالحی

درحال ثبت

1396

شهرستان دشتستان

محیط زیست کوهستان

100

کلمه

09173709747

18

اقلیم پاک

کاوه حق پرست

ثبت شده

1394

استانی

تالاب

200

بوشهر

09178711825

19

دیده بان محیط زیست

مصطفی هوشمند

ثبت شده

1394

شهرستان جم

محیط زیست شهری

100

جم

09171793287

20

حمایت از زمین سبز

فضل اله رسولی

ثبت شده

1395

شهرستان بوشهر

محیط زیست شهری

100

بوشهر

09364863177

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان  بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت / مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

21

ایمنی بهداشتی و محیط زیست

حسن بلیاد

ثبت شده

1395

شهرستان جم

ایمنی محیط زیست

100

جم

09178719841

22

دوستداران محیط زیست

فتح اله احمدی

ثبت شده

1395

شهرستان دشتستان

آموزش محیط زیست

100

آبپخش

09177740460

23

مهراندیش جوانان

علی فخاری

ثبت شده

1396

شهرستان کنگان

جوانان و محیط زیست

100

کنگان

09179973453

24

حافظان مند

صادق نظری

ثبت شده

1395

شهرستان دیر

محیط زیست دزیایی

100

بردخون

09178713942

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

25

نمایندگی انجمن حیات سبز لیان

روح اله فلاحتی

ثبت شده

1394

شهرستان دیلم

محیط زیست دریایی

100

دیلم- امام حسن

09366453538

26

نمایندگی انجمن حیات سبز لیان

محمدرضا رزمی نژاد

ثبت شده

1395

شهرستان دشتی

آموزش محیط زیست

100

خورموج

09177715504

27

نمایندگی انجمن حیات سبز لیان

مریم خلیفه

درحال ثبت

1396

شهرستان تنگستان

آمورش محیط زیست

100

اهرم

09173779758

28

نمایندگی انجمن حیات سبز لیان

رضا پرتوی سنگی

درحال بت

1397

شهرستان بوشهر

محیط زیست دریایی

100

شیف

09173710270

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/ مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

29

همیاران محیط زیست ارم

علی تنگ ارمی

ثبت شده

1395

شهرستان دشتستان

آب و محیط زیست

100

تنگ ارم

09179619509

30

احیاگران طبیعت

فاطمه حاجی زاده

درحال ثبت

1395

شهرستان دشتستان

محیط زیست شهری

100

سعدآباد

09173754426

31

محیط زیستی هنرمندان

مسعود عرب زاده

درحال ثبت

1395

استانی

هنر و محیط زیست

100

بوشهر

09179615829

32

زمین یار انارستان

شهاب الدین داغباشی

درحال بت

1395

شهرستان جم

محیط زیست شهری

100

انارستان

09171863678

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان  بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت /مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

33

مهرورزان زمین پاک

خسرو حیدری

درحال ثبت

1395

شهرستان جم

محیط زیست شهری

100

ریز

09178755329

34

زمین سبز

مرتضی مواهبی فرد

درحال ثبت

1395

شهرستان دشتستان

آب و محیط زیست

100

وحدتیه

09178718579

35

مهرپرور سبز

سکینه خلیلی

درحال ثبت

1395

شهرستان تنگستان

شهروندی و محیط زیست

100

بندر دلوار

09177741905

36

محیط یاران سبز

صادق عسکری

درحال ثبت

1395

شهرستان دشتستان

محیط زیست و شهروندی

100

شبانکاره

09371106757

                                                                                                                                                                                

سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان  بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

37

زیستبوم آتیه

لیلا بهجت

درحال ثبت

1393

شهرستان بوشهر

محیط زیست شهری

100

بوشهر

09179920636

38

شورای رشد و توسعه مسیله

محمد محمدی

ثبت  شده

1393

شهرستان دشتی

توسعه روستایی

100

کاکی

09122525934

39

سبزگستر لیان

فریده مواجی

درحال ثبت

1391

شهرستان بوشهر

محیط زیست دریایی

100

بوشهر

09361018287

40

حامیان ایران سبز

سکینه حسین آبادی

درحال ثبت

1391

شهرستان دشتستان

محیط زیست شهری

100

برازجان

09179059224

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/ مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

41

نبض سبز

علی پسنده

درحال ثبت

1397

شهرستان دیلم

محیط زیست دریایی

100

دیلم

09171790134

42

مجمع سبزاندیشان ریز

رضا پوریا

درحال ثبت

1395

شهرستان جم

شهروندی و محیط زیست

100

ریز

09387893242

43

بنیاد زیست عمران

مسعود قائدی

درحال ثبت

1389

شهرستان دشتستان

محیط زیست و مهندسی

100

برازجان

09179701608

44

کانون محیط زیست ارم

مجید رضایی

درحال بت

1393

شهرستان دشتستان

حیات وحش

100

تنگ ارم

09177797414

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت / مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

45

باغبانان طبیعت

کوروش آریاپور

درحال ثبت

1385

شهرستان دشتستان

محیط زیست طبیعی

100

برازجان

09177728229

Eram.aryapoor@yahoo.com

46

همیاران سلامت

صدیقه عابدی

ثبت شده

1381

شهرستان دشتستان

سلامت و محیط زیست

200

برازجان

09171779844

s.abedipour@yahoo.com

47

هوای پاک

خانم محمدی

ثبت شده

1383

شهرستان بوشهر

آلودگی محیط زیست

100

بوشهر

07733554456

48

کوهنوردی و محیط زیست فراز

مهدی باقرزادگان

درحال بت

1381

شهرستان دشتستان

محیط زیست کوهستان

100

برازجان

09171737009

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

49

محیط زیست

حمید زارعی

درحال ثبت

1388

شهرستان دشتی

محیط زیست کوهستان

100

خورموج

09179776878

50

مهندسین طرفدار محیط زیست

مهدی نظری

درحال ثبت

1392

استانی

محیط زیست و مهندسی

100

برازجان

09359401494

51

زندگی سبز

مهدی لایقی

درحال ثبت

1391

استانی

نوآوری سبز

100

بوشهر- دانشگاه خلیج فارس

09171707084

52

انجمن هامون ایران

اسماعیل حسام مقدم

درحال ثبت

1391

ملی

جامعه مدنی

300

برازجان

09335751717

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت/مجوز

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

53

حمایت از محیط زیست لیان

حسین محمدعلی پور

درحال ثبت

1392

شهرستان بوشهر

محیط زیست دریایی

100

بوشهر

09173770526

54

نجوم و محیط زیست

حسن باغبانی

ثبت شده

1394

استانی

علم و محیطز یست

400

بوشهر

09177712052

55

بهین شهر من

کوروش زنگویی

درحال ثبت

1394

شهرستان بوشهر

شهر و محیط زیست

200

بوشهر

09364862535

56

سیراف پارس موزه

محمد کنگانی

ثبت شده

1388

استانی

میرا ث فرهنگی و محیط زیست

200

سیراف

09173735236

                                                                                                                                          سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر

ردیف

نام انجمن

نام مسئول

ثبت شده در حال ثبت

تاریخ  ثبت

محدوده جغرافیایی (ملی/استانی/شهرستانی)

زمینه فعالیت تخصصی

تعداد اعضا

آدرس دقیق پستی

تلفن همراه
(تلگرام و تماس)

شماره فکس

آدرس پست الکترونیکی

57

حمایت از محیط زیست بیرمی

علی اکبر گلستانی

درحال ثبت

1396

شهرستان دشتی

کوهستان

100

خورموج

09171712668

58

حمایت از محیط زیست خاییز

سیدمحمود موسوی

درحال ثبت

1396

شهرستان تنگستان

کوهستان

100

خورموج

09171769411

59

انجمن زیستبوم

زنده باد

درحال ثبت

1397

شهرستان دشتستان

شهروندی

100

برازجان

60

حامیان بوشهر پاک

هادی زره پوش

درحال ثبت

1392

استانی

آلودگی محیط زیست

100

بوشهر

09173711117

نهیه و تنظیم: اسماعیل حسام مقدم (دفتر مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر)

بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید