اخبار برگزیده

.

اسامی مدیران سال 98

اسامی مدیران و شماره تماس

تلفن

شهرستان محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

09166416803

مدیر کل استان بوشهر

فرهاد قلی نژاد

1

09173789477

رئیس اداره دشتستان

صادق پور سالم

2

09177750997

سرپرست اداره دشتی

علیرضا جمادی

3

09173777846

رئیس اداره تنگستان

غلامحسن حاجیانی

4

09171783834

رئیس اداره گناوه

محمد تولیده

5

09179976784

رئیس اداره خارک

حسن فقیه

6

09173722870

رئیس اداره کنگان

احمد آذریار

7

09171797261

رئیس اداره عسلویه

مصطفی موذنی

8

09170178571

رئیس اداره جم

محمد تقی محمدی

9

09177046606

رئیس اداره دیر

علیرضا حجازی

10

09177736305

سرپرست اداره دیلم

عبدالرسول خالق پناه

11

09173745851

رئیس پاسگاه نایبند

سالم احمد زاده

12

09173703940

رئیس پاسگاه حله

کامبیز عبدالهی

13

09176442575

رئیس پاسگاه کلمه

مهرداد نوروزی

14

09177771030

رئیس منطقه مند

نجف جمشیدی

15

09179976507

پاسگاه محیط بانی خاییز

لطف اله ثقفی اصل

16

بيشتر
سال 1401:  تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین