اخبار برگزیده

.

مناطق شکار ممنوع استان بوشهر

شکار ممنوع شاهزاده ابراهيم – تنگ باهوش
موقعیت عمومی منطقه:
   
منطقه شکار ممنوع شاهزده ابراهیم- تنگ باهوش  موقعیت جغرافیایی: این منطقه در شهرستان های دشتستان و تنگستان از توابع بوشهر  قرار دارد و نزدیک ترین شهر از غرب شهر اهرم و از طرف شرق شهر کلمه می باشد ./ 

وسعت و دامنه تغییرات: وسعت منطقه 61000 هکتار و دامنه تغییرات  بین 162 متر تا 1220 متر از سطح دریا می باشد./  

پوشش گیاهی: بنه . بادام. کلخونگ. بادام کوهی. قیچ و علف های یک ساله 

حیات وحش: کل و بز، قوچ و میش. پلنگ کفتار. روباه .شغال و.. پرندگان: کبک، تیهو، انواع پرندگان شکاری (بالابان، شاهین، بحری، سارگپه، سنقر، انواع عقابها)

 جاذبه های طبعی: تنوع زیستی، پوش گیاهی مناسب، تنگ های زیاد، وجود رودخانه باهوش در منطقه


نمنطقه شكار ممنوع كوه مند 
موقعیت عمومی منطقه :
این منطقه در موقعیت شهرستان های دشتی و تنگستان از توابع استان بوشهر و نزدیکترین شهر از شمال بندر دلوار می باشد.

 وسعت و دامنه تغییرات: وسعت 61000 هکتار و دامنه تغییرات از 10 متر تا 789 متر از سطح دریا می باشد.

حیات وحش: کل و بز، قوج میش لارستان،گربه وحشی و گربه حنگلی، گرگ، شغال و...  

پرندگان:  کبک. تیهو. انواع پرندگان شکاری (از قبیل بالابان، بحری، شاهین سارگپه و انواع عقابها، چکچک ها و....

جاذبه های طبیعی کوه مند: حیات وحش، تپه ماهورهای زیاد، چشمه های منطقه، نزدیک کوه مند به دریا و دیدن مناظر زیبای دیدنی در منطقه، دسترسی آسان به بیشتر نقاط منطقه.نام منطقه: منطقه شکار ممنوع کوه سیاه
موقعیت عمومی منطقه: 
این منطقه در موقعیت شهرستان های دشتستان و دشتی از توابع استان بوشهر. نزدیکترین شهر از شمال شهر بوشکان می باشد.

 وسعت و دامنه تغییرات: وسعت 50000 هکتار و دامنه تغییرات بین 480 متر تا 1640 متر نسبت به سطح دریا.

پوشش گیاهی: بادام کوهی، بنه،کلخونگ، انجیر کوهی، تنگس، کنار ريالقیچ، گون، آویشن و شگرشفا.

حیات وحش: کل و بز، قوچ ومیش، پلنگ،کفتار،گرگ، روباه، شغال، سمور سنگی و...

پرندگان: کبک، تیهو، کمد کولی، دارکوب سوری، انواع پرندگان شکاری (بالابان، شاهین، بحری، ساگپه، انواع عقابها، کرکس، زنبور خوار، لیکو و.. .

جاذبه های طبیعی کوه سیاه: تنوع حیات وحش در منطقه، بکر بودن منطقه، چشمه های فراوان، تنگ های متعدد، پوشش گیاهی خوب، مناظر دست نخورده و طبیعی و...
 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید