اخبار برگزیده

.

پناهگاه حیات وحش استان بوشهر

نام منطقه : پناهگاه حيات وحش خارك 
موقعيت مكاني : 54 كيلومتري شمال غربي بوشهر در آبهاي ساحلي. 
پوشش گياهي: كنار ، كهور ، انجير  معابد ، انجير بنگال و انواع گياهان علفي 
حيات وحش: آهو و انواع پرندگان دريايي آبزي و كنار آبزي
ساير ويژگيهاي طبيعي : احتماعات منحصر به فرد مرجان ها و زيستمندان دريايي 

 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید