اخبار برگزیده

.

شماره تماس بخشهای اداره کل 1398

‌‌

نام بخش

اسامي افراد

فکس

شماره های شهری

شماره داخلي

1

مدير كل

فرهاد قلی نژاد

3537043

242*

2

دفتر مدير

احمد ابن رومي

3537043

3537063

245*

3

حراست

عبدالرحمن مرادزاده- محمد گلستاني

5559523

5559523

233*

4

معاونت فنی

فریبا دهقان

5554424

236*

5

معاونت نظارت و پایش

غلامرضا فقیه

5555677

241*

6

آموزش و پژوهش

حیدر فقیه سعید نوذری

*248

7

فرمانده يگان

احسان موسوی- سپهدار  بازیار- محمد بحرینی- عیسی حسینی- حسین  نمازی

219*

8

نظارت بر امور حیات وحش

خسرو درویشی - محبوبه پوربهی و خانم حسینی

246*

9

پایش

حسین يگانه- اسماعیل مهيمنيان نژاد-

رضا بردستانی- علیرضا مصلحیان

3537046

239*

10

نظارت و بازرسی

ثابت جوکار

33541821

231*

11

محيط زیست  دريايي

محمدامین طلاب- علیرضا نعمتی

238*

12

حقوقي

سیروس كرمي مرجان بارانی

214*

13

اداره شهرستان بوشهر

مجتبی نسیمی حسین دست پاک

3541218

237*

14

محیط زیست  انسانی

عبدالرضا بارگاهی یوسف حسنی- محمد گرامی

235*

15

امور اداری

حق شناس -کتایون جوکار ندا دیری

220*

16

معاون اداري و مالي

سیدمهدی  هاشمي

5555675

103*

17

دبيرخانه

عبدالرضا شاطریان بهمنیار  پناهنده

3530914

5551821

217*

18

امور مالي

خانم حمادی آقای بازیاری –  خانم رگبار

228

19

ذيحساب

آقای انصاری

3537065

221*

20

حسابداري

عبدالرضا رمضانی - محمدیان زاده

227*

21

ديوان محاسبات

آقای عطایی

223*

22

عمراني

سیدهادی حسيني- خلیل اشکوه

226*

23

كتابخانه

زهرا  رضايي طرهانی

225*

24

روابط عمومي

فاطمه رستمیان - حسام مقدم

5557641

215*

25

آموزش

سمانه قاسمی- مهدیه پاپری

224*

26

آزمايشگاه

بنه گزي- قيم تميمي- محمد علي پور- مقاتلي

211*-212*

27

امور نقليه

روح اله دوراهکی - رضا زنده بودی

205*

28

نگهباني

دريابگرد- برزگر- جوكار- جوکار دریس

 101*-100

29

آبدارخانه

افشارمهرابراهیمی - ذاکری

208*

30

پسماند

حسین دلشب- امینه حسن زاده

213*

31

محیط طبیعی

مهدی جمادی مصطفی رشیدی- حسین جعفری

232*

32

بودجه

حسینی صدر

215*

33

درمان و بانک ژن

محمد پاپری- اسماعیلی تزنگی

214*


 

توجه: - برای استفاده از تلفن داخلی قبل از شماره سه  رقمی  کلید ستاره را شماره گیری نماید.

بيشتر
سال 1401:  تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین