اخبار برگزیده

حفاظت از تنوع زیستی اساس توسعه پایدار 

 روز ۲۲ مه روز جهانی تنوع زیستی است .تنوع زیستی یعنی گوناگونی در اشکال و عناصر حیات در عالم هستی که این گوناگونی در حیات را ذخایر هستی  و ثروت های  طبیعی بشر محسوب میشوند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  روز ۲۲ مه روز جهانی تنوع زیستی است .تنوع زیستی یعنی گوناگونی در اشکال و عناصر حیات در عالم هستی که این گوناگونی در حیات را ذخایر هستی  و ثروت های  طبیعی بشر محسوب میشوند .منابع زیستی منابع مورد استفاده بشر در هرگونه توسعه هستند و گوناگونی در عالم حیات زنجیره بهم پیوسته موجودات است که موجب پایداری حیات و زندگی میگردد.به دلیل اهمیت تنوع زیستی روز ۲۲ مه ،دوم خرداد ماه به عنوان روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است.

فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در خصوص روز جهانی تنوع زیستی می گوید : روز جهانی تنوع زیستی تاکید کننده اهمیت و نفش تنوع زیستی در زندگی بشر و پایداری چرخه های حیات است.بنابراین حفاظت از تنوع زیستی در همه سطوح ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین می گوید : تنوع زیستی در سه سطح ژن ،گونه و اکوسیستم بوده و امروز تنوع فرهنگی را که حاوی دانش های سنتی سازگار با طبیعت است نیز به سطوح مذکور اضافه می کنند .تنوع در سطح ژن ها یعنی تنوع کروموزمی و DNA و تنوع در گونه ها یعنی گوناگونی در گونه های گیاهی و جانوری و تنوع در سطح اکوسیستم ها یعنی تنوع در اکوسیستم ها و زیستگاهی از قبیل دریا ،کوهستان ،جنگل و .. که همه اشکال تنوع زیستی در پایداری چرخه های حیات نقش داشته و همچون حلقه های زنجیر بهم پیوسته هستند و نابودی و تخریب هر سطح از تنوع زیستی موجب اختلال در پایداری سیستم حیات یک اکوسیستم ،منطقه و یا در سطح کلان میگردد .بنابراین حفاظت از تنوع زیستی حفاظت از ذخایر ژنتیکی و حفاظت از سرمایه های طبیعی یک سرزمین است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص رابطه تنوع زیستی و توسعه می گوید : امروز با توجه به رخدادهای تلخ زیست محیطی در جهان همانند نابودی و انقراض برخی گونه ها و تخریب اکوسیستم ها و بروز مشکلاتی همچون آلودگی ها ،توسعه پایدار به عنوان توسعه ای هم جانبه مورد قبول است یعنی توسعه ای که ضمن استفاده از منابع زیستی همانند آب و خاک و زمین و ... موجب نابودی آنها نگردد و در توسعه منابع و به عبارتی تنوع زیستی به عنوان ذخایر و میراث سرزمین مورد آسیب واقع نشود و منابع برای استفاده بهینه نسل امروز و فردا حفظ شود .بنابراین باید توسعه پایدار به عنوان یک الگوی توسعه ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تصمیم گیری ها برای توسعه با پیش بینی اثرات و ارایه راهکارهای کاهش و حذف اثرات نامطلوب بر محیط زیست اتخاذ و آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی منطقه ای و ملی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

قلی نژاد همچنان افزود: استان بوشهر بدلیل دارا بودن زیستگاهها و اکوسیستم های متنوع نظیر کوهستان ، دریا ، سواحل و تالاب ها دارای تنوع زیستی ارزشمندی است که گونه های گیاهی و جانوری متنوع در استان زیست که حفاظت از تنوع زیستی استان و زیستگاههای حساس آن نظیر تالاب ها ،خورها و اکوسیستم دریایی در جهت حفاظت از تنوع زیستی استان و بویژه در فرایند توسعه صنعتی استان بسیار ضروری است.

شایان ذکر است کشور ایران بدلیل تنوع آب و هوایی یکی از کشورهای دارای تنوع زیستی غنی و ارزشمند است و ایران یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی تنوع زیستی (CBD) است که تلاش هایی برای حفاظت از تنوع زیستی کشور در حال انجام است.

 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد