اخبار برگزیده

وبینار تخصصی به مناسبت حفاظت از اکوسیستم های حرا و توسعه پایدار در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، وبینار تخصصی به مناسبت حفاظت از اکوسیستم های حرا و توسعه پایدار در دفتر مدیر کل برگزار گردید .
فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت :  امروزه با توجه به فشارهای اقتصادی ، محیط زیست در یک وضعیت خاصی قرار  گرفته است در این اوضاع بیشترین فشارها به منابع زیستی هر کشوری وارد می شود که نیازمند این است که در راستای تحقق مفهوم نوین توسعه پایدار توجه ویژه به محیط زیست و حفظ منابع زیستی کشور داشته باشیم . این منابع را به عنوان حقی برای نسل حاضر و محفوظ نگه داشتن این حق برای نسلهای آینده و آنها را حفاظت کنیم .باید اعتقاد داشته باشیم که این منابع زیستی اساس توسعه اقتصادی است و وفق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه فعالیتی اهم از فعالیتهای اقتصادی و غیره که با تخریب محیط زیست ملازمه پیدا کند در قانون اساسی ممنوع بوده و جرم اعلام شده است .
قلی نژاد افزود : جنگلهای مانگرو یکی از اکوسیستم های ارزشمند زیستی جهان هستند که ما در کشور و در حوزه خلیج فارس دارای این زیستگاهها هستیم. زیستگاههای که قواید و کارکردهای آنها بر همه ما روشن است و دغدغهایی که ما برای حفظ این جنگلها داریم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .تاثیری که این جنگلها بر روی آب و هوا دارند و شریط زیستگاهی که برای گونه های گیاهی و جانوری ایجاد میکنند  و همچنین جذب آلایندها و تولید اکسیژن ، نوع خاص این جنگلها جاذبه گردشگری و سا یر کارکردها همه از فواید این زیستگاه ارزشمند است . ولی امروزه ما در خلیج فارس به دلیل انواع تهدیدهای زیست محیطی نگران حفظ این جنگلها هستیم ورود آلاینده ها به خلیج فارس از کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه ورود فاضلابها یکی از نگرانی های عمده حفظ اکوسیستم خلیج فارس و جنگلهای مانگرو است و در استان بوشهر برنامه های ویژه ای جهت کاهش ورود فاضلاب به خلیج فارس و ارتقا سیستم تصفیه خانه های شرکهای صنعتی تدوین کرده ایم .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در ادامه گفت : همچنین در تصرف ادوانی خوریات خیلی حساس هستیم آنچه که امروز حیات جنگلها را تهدید میکند در خلیج فارس همین ساحل سازی ها و تجاورز به خوریات می باشد که سازمان محیط زیست در سال اخیر  در این زمینه مقاومت زیادی کرده و اجازه نخواهیم داد که به حریم دریا تجاوز شود . ابلاغیه رئییس جمهور به استانهای ساحلی و استانداران این بوده است که هر گونه تصرف در حریم دریا و خوریات ممنوع بوده حتما باید جلوگیری شود .
شایان ذکر است : در سالهای اخیر به کمک سازمانهای مردم نهاد و دوستداران طبیعت در زمینه توسعه جنگلهای حرا و نهال کاری فعالیتهای خوبی انجام شده است . در استان بوشهر 90 درصد از این جنگلها تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفته و جز مناطق چهار گانه ما میباشد که در پارک ملی دریایی نایبند و خور بساتین و همچنین منطقه مند و دیر نخیلو شاهد این جنگلها هستیم انشاالله با همکاری همه نهادها بتوانیم از منابع زیستی کشور نگهداری کنیم .  

 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد