اخبار برگزیده

انتشار کتاب آن روز به یادماندنی نوشته مسوول کتابخانه تخصصی محیط زیست استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کتاب آن روز به یادماندنی توسط زهرا رضایی طرهانی توسط انتشارات صریر و زیرنظر اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر منتشر شده است.


این کتاب که به روایتی از خاطرات نویسنده درباب روزهای بهمن ماه 1357 می پردازد، داستانی از رشادت ها و ازخودگذشتگی های جوانان آن روزگار است. داستان اعتراضات مردمی در دی و بهمن ماه 1357 که در این روایت، به طور غیرمستقیم به شهادت محمدرضا سپهوند اشاره هایی شده است.
در بخشی از روایت این کتاب آمده است: "در یک چشم برهم زدن، به اندازه پلکی که بهم می خورد، سریع به عقب نگاهی کردم، چه نگاهی که تا به امروز مرا محصور کرده است و هنوز بعد از چهار دهه، در نگاهم ماندگار باقی مانده است. دیگر تنها پاهایم نبود که از حرکت ایستاده بود. احساس می کردم قلبم از سینه کنده می شود...."
نویسنده کتاب؛ زهرا رضایی طرهانی به عنوان مسوول کتابخانه تخصصی محیط زیست استان بوشهر و کارشناس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، این کتاب را به نگارش درآورده است.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد