اخبار برگزیده

انتشار کتاب سالنامه سال 98 روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کتاب سالنامه سال 98 روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در 120 صفحه تمام رنگی منتشر شده است.


فاطمه رستمیان؛ رییس اداره روابط عمومی و رسانه های حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این زمینه گفت: این اداره در سال 98 بیش از هزار خبر و گزارش را تولید و در تارنمای اداره کل منتشر نموده و از میان این همه اخبار و گزارش، تعداد 200 خبر را انتخاب و در سالنامه ای منتشر نموده است.
رستمیان در سرمقاله این سالنامه نوشته است: حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی به طور بی واسطه ای با کارکرد روابط عمومی و رسانه ها پیوند دارد. اصول علمی و تخصصی محیط زیست به گونه ای باعث می شود که روابط عمومی و رسانه ها هم نقشی تخصصی و علمی در تبیین مسائل ایفا نمیاند، لذا اهمیت دارد که در هزاره سوم که معضلات زیست محیطی به یکی از اصلی ترین چالش های بشر مبدل گردید، نسبت به بازنمایی رسانه ای و مطبوعاتی محیط زیست، حساسیت بیشتری مبذول داشته شود. محیط زیست و تنوع زیستی استان بوشهر نیز با وجود صنایع آلاینده گسترده ای که درخود دارد، این مساله را حساس تر و چندوجهی تر می سازد که باید نسبت به آن دقیق تر و علمی تر مواجهه شود. شاخص های اکولوژیک در استان بوشهر و تنوع زیستی بسیار متنوع و گسترده در این استان، مسوولیت روابط عمومی و رسانه ها را در برخورد با مسائل زیست محیطی چالش برانگیزتر می سازد. لذا روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به دنبال گسترش دغدغه های زیست محیطی در میان شهروندان با عمق بخشیدن به آگاهی های زیست محیطی می باشد؛ چراکه نه به تنهایی دغدغه زیست محیطی می تواند برای حفاظت از تنوع زیستی کافی باشد و نه آگاهی صرف و علمی از محیط زیست. اداره روابط عمومی و رسانه های حفاظت محیط زیست استان بوشهر در سال 98 با تولید بیش از هزار خبر و گزارش و گفتگو و یادداشت تلاش داشته است تا به عمیق بخشیدن به آگاهی های شهروندان نسبت به مسائل زیست محیطی استان بوشهر اهتمام ورزد. این اداره در طول سال 98 با اغلب رسانه ها و خبرگزاری ها و مطبوعات سراسر استان ارتباط وثیقی ایجاد نموده تا در گسترش مباحث و دغدغه های زیست محیطی از همه ظرفیت رسانه های استان بوشهر بهره ببرد و در این مسیر از همه رسانه ها و مطبوعات استان بوشهر قدردانی خود را به عمل می آورد. در ضمن قابل ذکر است که اداره روابط عمومی و رسانه ها به گونه ای برنامه ریزی نموده است تا از همه ظرفیت رسانه ای و مطبوعاتی افراد  در معاونت ها و ادارات شهرستان ها و پاسگاه های محیط بانی بهره ببرد و ازهمین رو در سال 98 به خوبی توانسته اهمیت رسانه و روابط عمومی را در رسیدن به اهداف سازمانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روشن سازد. تلاش داشته ایم که هر محیط بان یک روابط عمومی محیط زیست باشد و حجم تولیدات رسانه ای در سال 98 می تواند شاهد و گواهی بر تحقق این شعار باشد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد