اخبار برگزیده

رهاسازی یک بهله دلیجه بزرگ

رهاسازی یک بهله دلیجه بزرگ

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، یک بهله دلیجه بزرگ از مجموع کشفیات یگان حفاظت محیط زیست استان در طی فصل مبارزه با زنده گیری پرندگان شکاری پس از تیمار و درمان، به طبیعت بازگشت.


محمد پاپری زارعی؛ مسئول نقاهتگاه در این خصوص گفت: یک بهله دلیجه بزرگ از مجموع کشفیات یگان حفاظت محیط زیست استان در طی فصل مبارزه با زنده گیری پرندگان، به علت مشکلات جسمی ناشی از اسارت طولانی و شرایط بد اسارت وعدم امکان رهاسازی به نقاهتگاه منتقل که پس از معاینه توسط دامپزشک و تشخیص اولیه با رژیم غذای مناسب و تجویز داروی شرایط مناسب بازگشت به طبیعت را پس از 15 روز پیدا نموده و پس از بیومتری و ثبت مشخصات و نمونه برداری با موفقیت به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

دلیجه بزرگ به عنوان پرنده واسط صید پرندگان شکاری زنده گیری و در طول فصل بازگیری در اسارت و شرایط نامناسب توسط صیادان غیرمجاز نگهداری می گردد که این امر موجب تلفات واسیب شدید جمعیت کثیری از این گونه می گردد.
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد