اخبار برگزیده

شکابت محیط زیست بوشهر در جلوگیری از تخریب و تصرف جنگل گلوبردکان ریز

شکابت محیط زیست بوشهر در جلوگیری از تخریب و تصرف جنگل گلوبردکان ریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، در پی تخریب بخشی از جنگل گلوبردکان بخش ریز شهرستان جم توسط بعضی از باغداران منطقه ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جم در این خصوص شکایت و از ادامه تصرف و تخریب و تصرف جنگل جلوگیری گردید.
محمد تقی محمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جم در این خصوص گفت : در پی تصرف بخشی از جنگل گلوبردکان بخش ریز شهرستان جم توسط یکی از باغ داران هم جوار که با اعتراضات فعالان زیست محیطی و اجتماعی شهرستان مواجه گردیده بود به دادستانی محترم شهرستان شکواییه‌ گردید.
محمد تقی محمدی افزود  در ادامه پیگیری‌ها از طریق بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با حضور مالک باغ معاینه محل صورت گرفت هر چند با بازدید های قبلی ریاست محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تعداد سه نهال مرکبات در محدوده جنگل خارج از محدوده تعیین شده توسط مالک کاشت و محصور گردیده بود  داوطلبانه ضمن جابجایی درختان حصار موجود را تخریب نموده است . با توجه به اینکه تعدادی از درختان جنگلی از گونه های بید و احداث چند سکو در زیر این درختان تنومند از طریق دهیاری روستای حسین آباد جهت استفاده گردشگران در سال اخیر صورت گرفته که مالک باغ ،تعدادی از درختان جنگلی همراه باسکوهای سیمانی جز محدوده مستثنیات باغ خود قرار داده و ادعای مالکیت را دارد که بنا به درخواست فعالان و اعتراض آنان در خصوص محدوده مورد نظر متعلق به جنگل بوده و نظر بازپرس محترم در جلسه رسیدگی پرونده این بود که مالک اسناد خود را جهت اجرای حکم و همچنین استعلام کتبی از منابع طبیعی برای اثبات محدوده تصرف شده به آن شعبه محترم ارایه بدهند.
وی یادآور شد تخریب جنگل و تصرف عدوانی آن وفق قوانین و مقررات ممنوع و غیر قانونی است و محیط زیست بدلیل تخریب زیستگاه طبیعی از هرگونه تخریب و تصرف اکوسیستم های جنگلی جلوگیری می کند. با توجه به اهمیت موضوع و پیشگیری از وقوع هر گونه آتش سوزی در جنگل اخطار کتبی به دهیار روستای حسین آباد جهت انتقال کلیه پسماندهای فضای سبز از قبیل شاخ و برگ درختان مرکبات و تنه های نخل‌های موجود متعلق به مالک باغ به جایگاه دفن زباله شهرداری‌ها با وقت تعیین شده ابلاغ گردید که پس از پایان مهلت داده شده چنانچه ترتیب اثری داده نشود برخوردهای قانونی بعمل خواهد آمد.

فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در تکمیل خبر افزود: تخریب جنگل و تصرف عدوانی آن وفق قوانین و مقررات ممنوع و غیر قانونی است و محیط زیست به دلیل تخریب زیستگاه طبیعی از هر گونه تخریب و تصرف اکو سیستم های جنگلی جلوگیری می کند .

 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد