اخبار برگزیده

برگزاری مراسم اختتامیه طرح ملی محیط یار

برگزاری مراسم اختتامیه طرح ملی محیط یار

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مراسم اختتامیه طرح ملی محیط یار با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس و شرکت آموزشی گاما برگزار شد.

فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این زمنیه گفت: در اختتامیه طرح محیط یار ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، این نکته اهمیت دارد که آموزش نسل جوان و آتی ساز کشور می تواند به کاهش مخاطرات زیست محیطی و برقراری توسعه پایدار در کشور برای آینده نزدیک منجر گردد.
مدیرعامل پتروشیمی پارس ؛ حامی طرح محیط یار نیز در این مراسم گفت: محیط زیست شعار نیست  بلکه شعور است و این شعور در گروه های سنی نوجوان و جوان باید شکل بگیرد و ازهمنی رو صنعت باور دارد که با این طرح محیط یار، می توان آینده روشنی را برای آیندگان در زمنیه محیط زیست رقم زد.
شایان ذکر است که طرح محیط یار؛ طرحی موفق بوده که در ۳۶  مدرسه در سطح استان به اجرا درآمده و تعداد زیادی از آینده سازان کشور با مساله محیط زیست آشنا نموده است. 
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد