اخبار برگزیده

آغاز برنامه مدیریت پسماند در پارک ملی دیر نخیلو

آغاز برنامه مدیریت پسماند در پارک ملی دیر نخیلو

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، برنامه مدیریت پسماندها با پاکسازی جزایر پارک ملی دیر نخیلو آغاز گردید .
فرهاد قلی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص می گوید: مدیریت پسماندها در مناطق و زیستگاههای مهم و حساس نظیر پارک ها ملی و مناطق حفاظت شده و تالاب ها بسیار مهم و ضروری بوده زیرا زباله یکی از عوامل تهدید زیستگاهها و زیستمدان است که نیاز است شهروندان و استفاده کنندگان از طبیعت از رهاسازی زباله در طبیعت خودداری و پسماندهای خود را از طبیعت خارج کنند.
شایان ذکر است برنامه مدیریت پسماندها در در مناطق تحت حفاظت استان بوشهر برنامه ریزی و هم اکنون مدیریت پسماند و پاکسازی سواحل در پارک های ملی نای بند و دیر و نخیلو در حال انجام و پتروشیمی جم در پاکسازی زباله ها در سواحل و تالاب ها همکاری دارد .
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد