اخبار برگزیده

اولین نشست تدوین برنامه حفاظت محیط زیست استان بوشهر با دانشگاه خلیج فارس

اولین نشست تدوین برنامه حفاظت محیط زیست استان بوشهر با دانشگاه خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، اولین نشست تدوین برنامه حفاظت محیط زیست استان بوشهر با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و رییس دانشگاه خلیج فارس و اساتید دانشگاه و کارشناسان محیط زیست بصورت وبینار برگزار گردید.
فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: با توجه به روند توسعه در استان بوشهر ،تدوین برنامه و چشم انداز حفاظت محیط زیست استان بوشهر منطبق با سند آمایش سرزمین استان و قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات ،در راستای تحقق توسعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست و منایع زیستی بسیار ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین گفت: وفق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است و باید همه با هم با برنامه مشخص و همچنین وفق سند آمایش سرزمین در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بکوشیم و هدف تدوین برنامه ایجاد بستر مناسب تصمیم گیری های صحیح در طبیعت و محیط زیست است.
عبدالمچید  مصلح؛ رییس دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر نیز گفت: حفاظت محیط زیست بسیار مهم و محیط زیست بستر حیات و زندگی همه ما انسانهاست و تدوین برنامه در جهت حفظ محیط زیست در استان بوشهر با توجه به وضعیت محیط زیست استان اهمیت دارد و دانشگاه خلیج فارس همکاری لازم را در این خصوص با محیط زیست استان بعمل خواهد آورد.
در این نشست پیرامون نحوه تدوین برنامه حفاظت محیط زیست استان بحث و گفتگو گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها