اخبار برگزیده

برگزاری کمیته مدیریت پسماندهای استان بوشهر

برگزاری کمیته مدیریت پسماندهای استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کمیته مدیریت پسماندها در اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با حضور مدیرکل و روسای ادارات و کارشناسان بصورت وبینار برگزار گردید .

فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این کمیته گفت: مدیریت پسماندها با توجه به تاثیر پسماندها در محیط زیست و سلامتی انسان بسیار مهم و ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین گفت: اقدامات ساماندهی مدیریت انواع پسماندها بویژه پسماندهای خانگی و صنعتی و عفونی در استان بویژه در دو سال اخیر آغاز گردیده و اقدامات مطلوبی انجام و حتما باید این اقدامات تداوم و در سال ۱۴۰۰ با جدیت بیشتری پیگیری گردد.
همچنین در این نشست مصطفی رشیدی؛ مسوول مدیریت پسماند استان بوشهر گفت: مهمترین محورهای پیگیری اقدامات مدیریت پسماندها در سال ۱۴۰۰ ساماندهی محل های دفن پسماندها ،مجوز محل های دفن ،ساماندهی وضعیت پسماندهای صنعتی و عفونی است.
در این نشست روسای ادارات  ضمن بیان خلاصه عملکرد مدیریت پسماندها ،اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰ در حوزه هر شهرستان مطرح گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها