اخبار برگزیده

دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز توسط محیطبانان پاسگاه شهید محمدی بوشکان

دستگیری دو نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز توسط محیطبانان پاسگاه شهید محمدی بوشکان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مهرداد نوروزی؛ مسوول پاسگاه محیطبانی شهید محمدی بوشکان در این خصوص گفت: دو نفر متخلف  شکار و صید غیر مجاز  به همراه ۴قطعه بلبل توسط یگان حفاظت پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان دستگیر شدند که متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه تحویل مقام محترم قضایی گردیدند.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها