اخبار برگزیده

ایجاد بسترهای مناسب جهت ممانعت از آلودگی آب و خاک در پالایشگاههای سایت2 پارس جنوبی

ایجاد بسترهای مناسب جهت ممانعت از آلودگی آب و خاک در پالایشگاههای سایت2 پارس جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در راستای الزام پالایشگاه های پارس جنوبی به احداث محل انبارش استاندارد پسماندهای صنعتی در جهت ممانعت از آلودگی آب و‌خاک، مورخ1400/06/22 ريیس اداره آب، خاک و پسماند اداره کل و کارشناسان اداره شهرستان کنگان از پالایشگاه دهم پارس جنوبی بازدید نمودند. مکان انبارش پسماندهای حاصل از تعمیرات اساسی مورد بررسی قرار گرفت. مصطفی رشیدی بیان نمودند اولویت محیط زیست، پیشگیری از ایجاد آلودگی است. در همین راستا خواستار تسریع در احداث محل انبارش  استاندارد پسماندهای صنعتی در پالایشگاه دهم شدند.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها