اخبار برگزیده

بازدید از سیستم SBRتصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت پترو پالایش کنگان 

بازدید از سیستم SBRتصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت پترو پالایش کنگان 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مورخ1400/06/22 رئیس اداره آب، خاک و پسماند و کارشناسان اداره شهرستان کنگان از شرکت پتروپالایش کنگان بازدید نمودند. مصطفی رشیدی در این بازدید بر اهمیت موضوع تفکیک از مبدا تاکید نموده و سیستم SBRتصفیه فاضلاب بهداشتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها