اخبار برگزیده

برگزاری نشست همکاری اداره محیط زیست شهرستان بوشهر با اداره بنادر و دریانوردی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر

برگزاری نشست همکاری اداره محیط زیست شهرستان بوشهر با اداره بنادر و دریانوردی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، صادق پورسالم؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر گفت: نشست همکاری اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست و سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر جهت نصب آشغالگیر بر روی خروجی های آبهای سطحی به سمت دریا در شهر بوشهر انجام گرفت. در همین زمینه شایان ذکر است که هم اکنون و از اول سال بارشی، ۴ خروجی با همکاری شهرداری و محیط زیست شهرستان بوشهر و ابتکار شهروند بوشهری دارای آشغالگیر شده اند.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها