اخبار برگزیده

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات محیط زیستی برای راهنمایان محلی و گردشگری

برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات محیط زیستی برای راهنمایان محلی و گردشگری

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مهدی جمادی از برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات محیط زیستی برای راهنمایان محلی و گردشگری در اداره کل حفاظت محیط زیست خبر داد.
رییس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:  در این دوره آموزشی که فرهاد قلی نژاد؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اقدام به تدریس نمود در خصوص اهمیت حفاظت از محیط زیست و و توسعه زیرساخت های حفاظتی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از آثار طبیعی ملی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر مناطق حفاظت شده فعالیت‌های گردشگری در منطقه حفاظت شده سخنانی بیان کرد.
جمادی همچنین در ادامه گفت: دیگر مدرس این کارگاه مسعود زنگنه؛ رئیس گروه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشکری استان بوشهر بود که از الزامات و باید و نبایدهای گردشگری و برگزاری تورهای گردشگری در مناطق حفاظت شده سخن گفت. در ادامه حیدر فقیه؛ رئیس اداره آموزش و پژوهش محیط زیست استان در خصوص گردشگری مسئولان توریسم و راه های حفاظت از محیط زیست مطالبی در قالب پاورپوینت ارائه نموده پس از آن  عبدالرحمان مرادزاده؛ رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان بوشهر مسائل امنیتی و الزامات حفاظتی و حراستی را بیان نمودند در پایان راهنمایان محلی از مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان سوالات و ابهامات خود را پرسیده و جلسه پایان یافت
شایان ذکر است که در ادامه این کارگاه نیم روزه، به ارائه قوانین مناطق حفاظت شده و معرفی آنها و دستورالعمل و شیوه نامه های مربوط به اجرای فعالیت‌های گردشگری در مناطق حفاظت شده مطالبی ارائه شد
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها