اخبار برگزیده

انجام سرشماری پرنده هوبره در استان بوشهر

انجام سرشماری پرنده هوبره در استان بوشهر

عملیات آماربرداری از جمعیت هوبره در مناطق زیست محیطی استان بوشهر طی نیمه دوم آذر و اوایل دی ماه اجرایی گردید. هوبره؛ از جمله پرندگان ارزشمندی است که در خطر انقراض قرار دارد و شکار و صید آن در راستای حفاظت از گونه ممنوع است. بنابراین حفاظت از گونه مذکوردر زیستگاه های آن در استان با تمرکز بیشتری درحال انجام است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در راستای حفاظت از گونه هوبره، در زیستگاه های گونه به ویژه در مناطق تحت حفاظت در استان بوشهر پایش و جلوگیری از صید و شکار غیر مجاز بطور مستمر درحال انجام است و در راستای حفاظت بیشتر و برنامه ریزی لازم جهت اقدامات حفاظت، آماربرداری گونه به طور سالیانه انجام می پذیرد که عملیات آماربرداری در زیستگاه ها در سال جاری نیز انجام و تعداد حداقل 75قطعه هوبره در زیستگاه های استان بوشهر مشاهده گردید. البته در سالهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و زمان بارندگی ها مقطع مهاجرت و تعداد پرندگان هوبره مستقر شده در استان متفاوت بوده اند. 
با عنایت به اینکه گونه هوبره دارای جمعیت اندکی است و به عنوان پرنده درحال انقراض تحت حفاظت بوده و شکار و صید گونه به طور کلی ممنوع است، لزوم تداوم همکاری و مساعدت همه دوست‌داران محیط زیست و جوامع محلی در صیانت و نگهداشت این گونه ارزشمند بیش از پیش احساس می شود.
بيشتر
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها