اخبار برگزیده

.

شماره تماس بخشهای اداره کل 1401

نام بخش اسامي افراد فکس شماره های شهری شماره داخلي تصویر
1 سرپرست عبدالرحمان مرادزاده 3537043 281*
2 دفتر مديرکل احمد ابن رومي
مرتضی مالکی فر
3537043 3537063 280*
283*
3 معاونت محیط زیست انسانی فریبا دهقان 5554424 236*
4 معاونت محیط زیست طبیعی غلامرضا فقیه 5555677 241*
5 معاونت توسعه مدیریت 103*

6 اداره تالاب ها حسین معین
فاطمه حسینی
248*
7 اداره نظارت بر امور حیات وحش خسرو درویشی
محبوبه پوربهی
246*
8 اداره پایش حسین يگانه
رضا بردستانی

 اسماعیل مهيمنيان
3537046 239*
9 اداره محيط زیست  دريايي محمدامین طلاب
فریده احمدی
238*
10 اداره پسماند مصطفی رشیدی
زینب مقاتلی
237*
11 اداره محیط زیست  انسانی عبدالرضا بارگاهی
محمد گرامی

عبدالله نجفی
235*
12 اداره حراست عبدالرحمن مرادزاده
محمد گلستاني
5559523 5559523 233*
13 اداره محیط طبیعی مهدی جمادی
علیرضا نعمتی
232*
14 موزه تخصصی تنوع زیستی حسین جعفری 232*
15 اداره نظارت و بازرسی مجتبی نسیمی
ثابت جوکار
33541821 231*
16 اداره امور مالي فاطمه حمادی
معصومه رگبار
228*
17 واحد حسابداري عبدالرضا رمضانی
مهدی محمدیان
227*
18 اداره امور عمراني سیدهادی حسيني
خلیل اشکوه
226*
19 كتابخانه تخصصی محیط زیست زهرا  رضايي طرهانی 225*
20 اداره آموزش و مشارکتهای مردمی حیدر فقیه
فاطمه رستمیان

 سمانه قاسمی
محدثه کشاورز
224*
21 ديوان محاسبات آقای عدالت 223*
22 ذيحساب آقای سبزی 3537065 221*
23 یگان حفاظت محیط زیست سیداحسان موسوی
عیسی حسینی
محمد بحرینی
حسین
 نمازی
220*
24 اداره امور اداری فاطمه حق شناس
ندا دیری
219*
25 اداره بودجه و برنامه ریزی نادر بازیاری
کتایون جوکار  

 حسینی صدر
218*
26 دبيرخانه عبدالرضا شاطریان
بهمنیار  پناهنده
3530914 5551821 217*
27 واحد درمان حیات وحش و بانک ژن محمدکاظم اسماعیلی 216*
28 اداره روابط عمومی سعید نوذری
حسام مقدم
3541218 215*
29 اداره حقوقي سیروس كرمي
مرجان بارانی
214*
30 آلودگی هوا و جو حسین دلشب 213*
31 آزمايشگاه تخصصی محیط زیست منیژه قيم تميمي
هدی محمد علي پور

الهام احسانیان
211*
212*
32 آبدارخانه خلیل افشارمهر 
علیرضا
  ابراهیمی

 مهدی ذاکری
208*
32 امور نقليه سپهدار بازیار
روح اله دوراهکی

 رضا زنده بودی
205*
33 مانیتوریگ پایش هوا و پساب علیرضا مصلحیان
سامان مکاریان
272*
34 نگهباني علی دريابگرد
محمدجعفر جوكار

علی جوکار دریس
101*
100*
35 بایگانی نادر برزگر -
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید