اخبار برگزیده

شفاف سازی محیط زیست استان بوشهر 1401

شفاف سازی محیط زیست استان بوشهر 1401

سامانه شفافیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر - سال 1401
 
هزینه کرد و عملکرد مالی  (لینک)

 دارایی های غیرمنقول و امانی  (لینک)آمار و اطلاعات عملکرد برنامه ها  (لینک)


قوانین / مقررات / مصوبات  (لینک)پروانه ها و مجوزهای صادره (لینک)برنامه های توسعه / برنامه های راهبردی  (لینک)فرآیندهای استخدام  (لینک)فرآیندهای تخصیص پست / ارتقا (لینک)مناقصه / مزایده / استعلام   (لینک)صورتجلسات شوراهااسناد مرتبط با برنامه های پژوهشی (لینک)اطلاعات مربوط به کسب و کارها
گزارش عملکرد دستگاه  (لینک) 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید