اخبار برگزیده

.

کتابخانه تخصصی محیط زیست استان بوشهر + لیست کتب فارسی و لاتین

قابل ذکر است که حضور و استفاده از کتاب برای همه شهروندان آزاد و رایگان می باشد و صرفا با گذاشتن یک کارت شخصی می توان از کتابهای این کتابخانه تخصصی بهره برد.

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با دعوت از همه پژوهشگران و علاقمندان به محیط زیست جهت حضور در کتابخانه تخصصی محیط زیست و استفاده از کتب تخصصی، خواستار آن شده تا که فرهنگ مطالعه و پژوهشگری در حوزه محیط زیست ارتقا یابد تا در فعالیتهای مدنی درحوزه محیط زیست با دانش و تخصص کافی به ارائه مباحث پرداخته شود.

 ظرفیت کتابخانه تخصصی محیط زیست استان بوشهر با دارا بودن بیش از 3000 کتاب تخصصی، بیش از 500 پژوهش زیست محیطی، بیش از 200 طرح ارزیابی زیست محیطی و همچنین مجلات متعدد و مرتبط با مفاهیم محیط زیست و توسعه پایدار اشاره نمود.

این کتابخانه تخصصی از سال 92 به عنوان یک کتابخانه تخصصی ثبت ملی شده است. و این کتابخانه تخصصی محیط زیست استان بوشهر در سامانه کتابخانه های کشور ثبت ملی شده است تا از منابع و داشته های این کتابخانه به صورت ملی استفاده برده شود..

قابل ذکر است که حضور و استفاده از کتاب برای همه شهروندان آزاد و رایگان می باشد و صرفا با گذاشتن یک کارت شخصی می توان از کتابهای این کتابخانه تخصصی بهره برد.

کتب فارسی

کتب لاتین
 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید