جوابیه

به دغدغه زلال شهروندان دوستدار محیط زیست احترام بگذاریم

جوابیه /

پاسخ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درباب گزارش "ساحل جفره؛ شناسنامه مدیریتی بی عرضگی ها(لینک)"

به دغدغه زلال شهروندان دوستدار محیط زیست احترام بگذاریم

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، گزارشی در پایگاه خبر سیراف خبر با عنوان "ساحل جفره؛ شناسنامه مدیریتی بی عرضگی ها" در روز شنبه چهارم خردادماه 98 درج گردیده است که در آن به تحلیلی درباره فیلم منتشرشده در فضای مجازی می پردازد که با تصویربرداری از قسمتی از ساحل جفره در بندربوشهر، نشان می دهد که آلودگی در این قسمت از ساحل مشهود بوده و در این فیلم با بیانی که از سر دغدغه و نگرانی از آینده ساحل است، تاکید می کند که باید به فکر این قسمت از ساحل بندر بوشهر بود. این فیلم یک دقیقه ای، دستمایه نوشتاری در پایگاه خبری سیراف خبر قرار گرفته است و این متن در پاسخ به این گزارش خبری می باشد.

شهروندان مسوولیت پذیر بوشهری؛

این اداره کل پیرو آلودگی منتشرشده در ساحل جفره و تصویربرداری و انعکاس آن در فضای مجازی، روز جمعه سوم خردادماه 98 بازدیدی از این قسمت از ساحل جفره صورت داد. با توجه به گذشت زمان، آثاری از آلودگی های منعکس شده مشاهده نشد و ظاهرا جریانات دریایی و موج باعث رفت و رفع آثار آن آلودگی شده که گمان می رود از یک کانال خروجی های آبهای سطحی محله مجاور به دریا می ریزد، منتشر شده باشد. با توجه به محدود بودن انتشار آلودگی و نزدیکی به خروجی آب های سطحی، امکان آلودگی توسط عاملی از خشکی بسیار محتمل است. با پیگیری انجام شده، نمونه آب و رسوبی که در هنگام وقوع آلودگی توسط دوستداران محیط زیست گرفته شده بود، جمع آوری گردید و جهت تشخیص آلودگی و آنالیز به آزمایشگاه محیط زیست استان منتقل گردید. با توجه به جواب آزمایش نمونه های آب و رسوب و درصورت تشخیص نوع آلودگی، می توان در مورد ماده آلاینده و منبع انتشار آن اظهارنظر دقیق تر نمود.

مدیرمسوول محترم پایگاه خبری سیراف خبر؛

با توجه به گزارش ارائه شده بالا که توسط رییس اداره محیط زیست دریایی یک روز قبل از گزارش پایگاه خبری وابسته به شما صورت پذیرفته، نشان دهنده انجام مسوولیت های ذاتی این اداره کل می باشد که به غلط در گزارش مذکور، به گونه دیگری بیان شده است. جا دارد که این دغدغه و حس مسوولیت پذیری شهروندان که در آن فیلم موج می زد را با ارائه گزارشهای رسانه ای مضاعف نمود و نه اینکه آن فیلم و آن دغدغه زلال محیط زیستی، دستمایه ای برای گزارش های یک سویه از ماجرا قرار گیرد. لذا شایسته است که آن پایگاه خبری به دغدغه زلال شهروندان دوستدار محیط زیست احترام بگذارد.

مدیرمسوول محترم پایگاه خبری سیراف خبر؛

این اداره کل در راستای وظایف سازمانی و مسوولیت ذاتی خود سالهاست که اقدام به نصب تابلو و پرچم در سواحل بوشهر نموده و مناطق آلوده را مشخص نموده است. لذا همواره نسبت به امر سلامت و محیط زیست حساسیت داشته است. همچنین در مورد دفع آبهای سطحی و کانال های خروجی آبهای سطحی در مجاورت دریا هشدار داده ایم که این وضعیت در سواحل بوشهر باید مدیریت گردد، لذا ورود فاضلاب شهری از کانال دفع آب سطحی در شهرهای ساحلی استان یکی از مشکلات مهم زیست محیطی دریایی استان است که جا دارد آن پایگاه خبری محترم نسبت به دلایل ایجاد و ادامه پیدا کردن این موضوع حساس باشند و با دلسوزی، پیگیر رفع این معضل مهم بهداشتی، زیست محیط محیطی استان باشند.

مدیرمسوول محترم پایگاه خبری سیراف خبر؛

موضوع تخلیه فاضلاب های شهری به دریا در سواحل خلیج فارس استان بوشهر، از سالهای گذشته تاکنون تداوم داشته که با افزایش جمعیت و توسعه شهرها حجم فاضلاب های تخلیه شده در حال افزایش است هرچند در سالهای گذشته اقداماتی از سوی وزارت نیرو (شرکت آب و فاضلاب شهری) درجهت احداث شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر، گناوه و دیلم به عمل آمده اما اقدامات مذکور موجب تصفیه کامل فاضلاب ها و عدم راهیابی به دریا نگردیده، که جا دارد ارگان های متولی در این خصوص اقدام و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث سیستم های تصفیه فاضلاب در جهت جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا به عنوان یکی از مهمترین اولویت های محیط زیستی استان تلقی گردد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز به عنوان یک ارگان نظارتی و حاکمیتی متولی حفاظت از اکوسیستم دریایی در ماه های اخیر پیگیری های جدی را در این خصوص آغاز و موضوع مکاتبات متعدد و در جلسات مکرر مطرح که وفق پیگیری های به عمل آمده با دستور استانداری، کارگروه هایی جهت ساماندهی فاضلاب های شهری تشکیل و هم اکنون این اداره کل در حال پیگیری موضوع بوده و مساله ورود فاضلاب به دریا یکی از دغدغه های مهم زیست محیطی استان است که در سال 98 پیگیری جدی در سطح استانی و ملی صورت خواهد پذیرفت. همچنین پایش و نمونه برداری از کلیه ورودی های پساب و فاضلاب در سطح استان آغاز گردید که در این پایش ورودی های آب سطحی و ورودی های فاضلاب شناسایی و منشا یابی خواهد شد. و نیز قابل ذکر است که فاضلاب های صنعتی ورودی به دریا نیز منشا یابی و اخطاریه هایی صادر و در صورت عدم تمکین و عدم احداث تصفیه خانه های فاضلاب، اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به توقف و تعطیلی صنایع اقدام خواهد نمود.

بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید