معرفی کتاب

کتاب پیش از نهار (Before Dinner)؛ فلسفه و علم اخلاق غذا

کتاب پیش از نهار (Before Dinner)؛ فلسفه و علم اخلاق غذا

کتاب پیش از نهار (Before Dinner)؛ فلسفه و علم اخلاق غذا
نوشته میشائیل کورتال، (هلند)؛ اسپرینگر، سال ۲۰۰۴


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و به نقل از وبسایت هامون ایران؛ این کتاب به عنوان پنجمین کتاب از مجموعه کتب “کتابخانه بین المللی علم اخلاقی/زیست محیطی/کشاورزی غذا” توسط  یکی از سردبیران این مجموعه یعنی میشائیل کورتال؛ استاد فلسفه دانشگاه واگنینگن هلند از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر گریده است. این کتاب در اصل به زبان هلندی بوده است که توسط فرانس کویمانس به زبان انگلیسی برگردانده شده است.

نویسنده در بخش مقدمه این کتاب این چنین می گوید: «روزهای بسیار سختی خواهند آمد  که با مساله کشاورزی و غذا مرتبط خواهند بود. بالا رفتن میزان سرطان که بر اثر رژیم غذایی به وجود می آید، و یا دیگر بیماری هایی که مواد غذایی پروتئینی شکل می گیرد. همه و همه اهمیت توجه به غذا و نحوه عمل آوری این منابغ غذایی را در علم کشاورزی مهم و ضرورت می بخشد.»

فهرست مطالب   به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: غذای خوب، خوردن خوب، زیستن خوب

کلیات / چه مساله ای برای غذایمان وجود دارد / نحوه خوانش کتاب

فصل دوم: فیلسوفان درباره تغذیه چه گفته اند؟ (خلاصه ای تاریخی)

تولید کردن غذا/ مصرف کردن غذا/ جمع بندی

فصل سوم: به سوی فلسفه تغذیه

زیبایی شناسی غذا، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی غذا/ تو نیستی آنچه که می خوری

فصل چهارم: سبک زندگی و روش تغذیه مدرن و پست مدرن

طبیعت، ریسک پذیری، جهانی شدن و فردی شدن/ سبک زندگی و روش تغذیه در مدرنیته متاخر

فصل پنجم: علم اخلاق و سیاست در تغذیه (چشم انداز لیبرال در مقابل شورایی)

خودمختاری و بی طرفی در مقابل هویت درون یک اجتماع/ چشم انداز لیبرالی تغذیه درون اصل خودمختاری/ مسائلی که در چشم انداز لیبرال وجود دارد/ چشم انداز شورایی در علم تغذیه/ پیش به سوی علم تغذیه ای سیاسی و غیرطبیعی

فصل ششم: زیستن درون معماهای اخلاقی

معماهای اخلاقی درون کشاورزی و علم تغذیه / سه رویکرد در علم اخلاقی غذا / علم اخلاق شورایی (نقدها، ارزشها و حقیقتها) / استدلال های اخلاقی

فصل هفتم: رفاه و پاسخ هایی به زیستن

گیاهان / انسان در مقابل حیوان؟ انسان مداری در مقابل حیوان مداری / فیلسوفان درباره خوردت گوشت چه می گویند؟ / نگهداری از حیوانات برای استفاده از آنها / مباحثی درباب کشتن و خوردن حیوانات / تحلیل هایی بر بحران

فصل هشتم: بهشت یا دوزخ: آماده سازی و تولید علمی غذا

تولید و پختن و خوردن علمی غذا / پیشنهادهای بزرگ/ در میانه غذا و غذای عمل آوری شده / ژنتیک و ژنتیک تغذیه

فصل نهم: جهانی شدن سیستم های تولید غذا

جهانی شدن و آنچه درونش هست / تجارت غذا (ریسک ها و فرهنگ ها) / فقر و گرسنگی / ساختارها و شکل های عمومی دموکراسی بین المللی

فصل دهم: مصرف کنندگان، وفور و مسئولیت پذیری

جامعه مصرفی یا جامعه مصرف کنندگان / مصرف کنندگان و شهروندان و بازارها / چشیدن، لذت بردن، مهمانی و روزه گرفتن / شکم پرستی / حقوق فردی و مسئولیت ها

فصل یازدهم: آینده علم تغذیه و کشاورزی

سه چالش / مفاهیم کلیدی اخلاق / چشم انداز اروپا و بقیه جهان / مصرف کنندگان آگاه / دولت خوراکی / زیستن خوب در پرتو مسائل اخلاقی تغذیه
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید