مقاله و گزارش

رتبه خیلی خوب سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست اتسان بوشهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سرپرست حوزه ریاست و امور استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست از کسب رتبه خیلی خوب این سازمان در ارزیابی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری در میان 30 وزارتخانه و سازمان کشور خبر داد.
علیرضا نورمحمدی با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر لزوم مرجع بودن مرکز ارتباطات مردمی در ارزشیابی دستگاه ها و مدیران کشور، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت نقش و جایگاه مردم در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و فرمایشات و تاکیدات ریاست محترم جمهور به کاهش فاصله مسئولین با مردم و نهادینه نمودن فرهنگ مردمداری در دستگاه های اجرایی، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اقدام به تدوین شاخص و چک لیست های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ارتباط و تعامل با مردم کرده است.

وی افزود: در این ارزیابی که در 6 عنوان نظام ارتباطات مردمی شامل شاخص های کمی و کیفی سامد، ملاقات چهره به چهره، پاسخگویی برخط 6133، صدای مردم، ستاد ارتباطات مردمی در محورهای شکلی و محتوایی و بر اساس شاخص های 56 گانه انجام شده است، سازمان حفاظت محیط زیست در بین 30 وزارتخانه و سازمان کشور حایز رتبه خیلی خوب گردید.

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست (لینک)
 
بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید