مقاله و گزارش

انتشار 1723 عنوان خبر محیط زیستی در رسانه های کشور طی هفته محیط زیست مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش خبرنگاران برای ثبت و اطلاع رسانی اقدامات هفته محیط زیست تشکر کرد و گفت: در هفته محیط زیست امسال، 1723 عنوان خبر محیط زیستی در رسانه های کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محسن نقیلو با اشاره به انتشار 1723 عنوان خبر محیط زیستی در هفته محیط زیست امسال، اظهار کرد: پایگاه های خبری با 1042 عنوان و 60.5 درصد کل اخبار، خبرگزاری ها با 522 عنوان و 30.3 در صد کل اخبار و روزنامه ها با 86 عنوان و 5 درصد کل اخبار به ترتیب رتبه اول تا سوم انتشار اخبار محیط زیستی را کسب کردند.

بيشتر
سال 1402:  مهار تورم، رشد تولید