نصب ۱۵ عدد سطل زباله چوبی توسط پتروشیمی جم به عنوان حامی سواحل در راستای مدیریت پسماند در پارک ملی دریایی نای بند

نصب ۱۵ عدد سطل زباله چوبی توسط پتروشیمی جم به عنوان حامی سواحل در راستای مدیریت پسماند در پارک ملی دریایی نای بند

نسخه قابل چاپ
سال 1400:  تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها